(1. Decembar, 2015) Konkurs za VISEGRAD stipendiju za studente master i doktorskih studija Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru

Odsek za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, već više godina ima intenzivnu saradnju sa sledećim institucijama iz takozvanih VIŠEGRAD (V4) zemalja:

  • Obuda Univerzitet iz Budimpešte, Keleti Faculty of Business and Management; Mađarska;
  • Institute of Production Engineering, Faculty of Management, The Czestochowa University of Technology, Poljska;
  • University of South Bohemia, Faculty of Economics, České Budějovice, Republika Češka;
  • University of ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media of UCM, Trnava, Republika Slovačka.

Sa ovim institucijama je naš Odsek već realizovao brojne zajedničke aktivnosti. Tokom januara 2016. godine, otvara se mogućnost da naši studenti Master i Doktorskih studija, mogu da apliciraju za VISEGRAD stipendiju, te da provedu semestar (ili više semestara) na  ovim institucijama. Iznos stipendije je 2300 EUR/po semestru.

Podaci o samom programu stipendiranja su dostupni na: http://visegradfund.org/scholarships/

Način prijavljivanja za ove stipendije je dostupan na:  http://visegradfund.org/scholarships/instructions/

U principu, bilo ko od zainteresovanih studenata može aplicirati za navedene stipendije. Ipak, najznačajnije je da ima potvrdu nekog od Univerziteta iz V4 zemalja, da će tamo biti primljen (Original accep­tance let­ter from the host university/institution ). Iz navedenog razloga, zainteresovani studenti se trebaju javiti Prof. Dr Ivanu Mihajloviću, sa Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, koji će im pomoći oko pripreme aplikacije i kontaktirati naše partnerske institucije iz V4 zemalja.