Izbor je na vama

 

MENADŽMENT BOR

 

Serbian Journal of Management

 

INTERNATIONAL MAY CONFERENCE ON STRATEGIC MANAGEMENT - IMKSM

 

Business Solutions

BLOG ODSEKA ZA MENADŽMENT

Najnovije vesti


DVANAEST PRINCIPA PAMETNOG STUDIRANJA


UPIS NA OSNOVNE STUDIJE ODSEKA ZA MENADZMENT


(2. Decembar, 2016) Profesor odseka za inženjerski menadžment gostovao na Obuda univerzitetu u Budimpešti

U sklopu dugogodišnje uspešne saradnje sa Obuda Univrzitetom iz Mađarske, predstavnik odseka za inženjerski menadžment doc. dr. Predrag Đorđević boravio je u periodu od 21. do 25. novembra u Budimpešti. Ovom prilikom je kao gostujući profesor održao predavanja studentima u okviru V Internacionalne Nedelje „New Challenges of the 21st Century“, u sklopu aktivnosti Erasmus+ projekta: „Key Action 1– Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility“. Više detalja možete videti na Opširnije.

Opširnije ›

(2. Novembar, 2016) Delegacija Odseka za menadžment na sastanku Internacionalnog istraživačkog tima za pripremu projekta na temu Korporativan društvena odgovornost (CSR)

U periodu 26-29. oktobar, u gradu Ruse, u Bugarskoj održan je internacionalni forum na temu Korporativna društvena odgovornost. Na ovom skupu je aktivno učestvovala i delegacija Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru. Osim predstavljanja dosadašnjih rezultata istraživanja, na sastanku su dogovoreni i pravci daljeg razvoja ovog projekta. Više o ovome možete videti na Opširnije.

Opširnije ›

(10. Oktobar, 2016) Internacionalna nedelja u organizaciji Odseka za menadžment Tehničkog fakulteta u Boru

Period 2-9. Oktobra 2016., obeležen je nizom internacionalnih aktivnosti koje je organizovao Odsek za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru. U periodu 2-4. oktobra održana je se 6. Internacionalna konferencija o ekološkom menadžmentu i materijalnim tokovima – EMFM2016. Paralelno sa EMFM2016 konferencijom, organizovana je letnja škola za PhD i master studente: „Ekološko preduzetništvo: Upravljanje inovacijama za tehničko – tehnološke proizvode i intelektualno vlasništvo”. Ova letnja škola je trajala od 2 – 6. oktobra. Potom, u periodu 6-9. oktobra, održne su radionica za pisanje studija slučaja u okviru Internacionalne Rešica mreže za preduzetništvo i inovacije. Tokom prve nedelje oktobra, na samom početku semestra, organizovana su predavanja tri inostrana profesora, za studente Odseka za menadžment, u okviru ERASMUS + programa mobilnosti. Više detalja možete videti na Opširnije.

Opširnije ›

VAŽNI PODACI O PREDMETIMA ODSEKA ZA MENADŽMENT
ZNAČAJNI DATUMI ODSEKA ZA MENADŽMENT

27. Januar, 2014 i 28. Mart, 2014
Odsek za menadžment, tehničkog fakulteta u Boru, uspešno je završio proces druge akretitacije na svim studijskim programima.
07. Maj, 2010
Časopis Serbian Journal of Management u rangu M24.              Više detalja je dostupno ovde.
08. Jul, 2009
Odsek za menadžment, tehničkog fakulteta u Boru, uspešno je završio proces akreditacije na svim studijskim programina.

ARHIVA VESTI