Najbolji studenti odseka za menadžment

Student generacije Tehničkog fakulteta u Boru, školske 2020/2021, sa Odseka za inženjerski menadžment
Student generacije 2020/2021 je Aleksandra Radić. Fakultet je upisala 2017/2018 a diplomirala 22.09.2021. sa prosečnom ocenom 9.97.
 

 

Student generacije Tehničkog fakulteta u Boru, školske 2019/2020, sa Odseka za inženjerski menadžment
Student generacije 2019/2020 je Tamara Janković. Fakultet je upisala 2016/2017 a diplomirala 29.09.2020. sa prosečnom ocenom 8.72.
 

 

Student generacije Tehničkog fakulteta u Boru, školske 2018/2019, sa Odseka za menadžment
Student generacije 2018/2019 je Mihajlo Grečić. Fakultet je upisao 2015/2016 a diplomirao 20.09.2019. sa prosečnom ocenom 9.64.
 

 

Student generacije Tehničkog fakulteta u Boru, školske 2017/2018, sa Odseka za menadžment
Student generacije 2017/2018 Tehničkog fakulteta u Boru, ponovo je sa Odseka za menadžment. U generaciji koja je diplomirala školske 2017/2018. godine, najbolji student je Dušan Bogdanović, sa prosečnom ocenom 9.95. Fakultet je upisao 2014/2015 a diplomirao 10.09.2018. Više detalja je dostupno OVDE.
 

 

Student generacije Tehničkog fakulteta u Boru, školske 2016/2017, sa Odseka za menadžment
Student generacije 2016/2017 je Jelena Petrović. Fakultet je upisala 2013/2014 a diplomirala 27.09.2017. sa prosečnom ocenom 8.26.
 

 

Student generacije Tehničkog fakulteta u Boru, školske 2015/2016, sa Odseka za menadžment
Student generacije 2015/2016 je Ivana Veličkovska. Fakultet je upisala 2012/2013 a diplomirala 26.08.2016. sa prosečnom ocenom 9.68.
 

 

Student generacije Tehničkog fakulteta u Boru, školske 2014/2015, sa Odseka za menadžment
Student generacije 2014/2015 je Bili Petrović. Fakultet je upisao 2011/2012 a diplomirao 16.09.2015. sa prosečnom ocenom 9.29.
 
 
Student generacije Tehničkog fakulteta u Boru, školske 2013/2014, sa Odseka za menadžment

Student generacije 2013/2014 je Milena Vladić. Fakultet je upisala 2010/2011 a diplomirala 24.09.2014. sa prosečnom ocenom 9.26.

 

Student generacije Tehničkog fakulteta u Boru, školske 2012/2013, sa Odseka za menadžment
Student generacije 2012/2013 je Nenad Nikolić. Fakultet je upisao 2009/2010 a diplomirao 13.09.2013. sa prosečnom ocenom 9.74.
 

 

Milan Stojanovic
Student generacije Tehničkog fakulteta u Boru, školske 2011/2012, sa Odseka za menadžment
Po tradiciji, student generacije Tehničkog fakulteta u Boru, ponovo sa Odseka za menadžment. Ove godine (2011/2012) to je Milan Stojanović. Milan je diplomirao u roku sa prosečnom ocenom 9.73.

 

Veljkovic Adrijan
Student generacije Tehničkog fakulteta u Boru, školske 2010/2011, sa Odseka za menadžment
Od osnivanja Odseka za menadžment, studenti generacije su po pravilu sa ovog Odseka. Tako je i ove godine, student generacije 2010/2011 je Adrijan Veljković, sa prosečnom ocenom 9.05.

 

Milan Stojanović i Brankica Alić – studenti Odseka za menadžment – dobitnici stipendije “Dositej”

Stipendija se naziva ,,Dositeja” Dodeljuje se samo na osnovu prosečne ocene ni jedan drugi kriterijum se ne gleda.
Dobijaju je 1000 najboljih studenata u Srbiji.
Velika je čast Odseka za menadžment da su se ove godine u društvu 1000 najboljih našli Milan Stojanović i Brankica Alić sa Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru.
Milanova prosečna ocena u dosadašnjem studiranju je 9,70 dok je Brankicina ocena 9,52.
Više detalja je dostupno ovde.

Zapošljenje za najbolje studente

Tokom 2010. godine RTB BPR Grupa, kao jedan od najvećih giganata obojene metalurgije u ovom delu Evrope, pokrenula je akciju zapošljavanja najboljih studenata Tehničkog fakulteta u Boru.
Ove godine je posao ponuđen za troje najboljih studenata našeg fakulteta.
Dvoje studenata je sa Odseka za menadžment. U okviru ove akcije, posao su dobile: Jelena Cvetanović i Bojana Tošić.
Jelena sada radi u ovoj kompaniji kao Inženjer razvoja – pripravnik, dok Bojana obavlja poslove Stručnog saradanika za primenu i praćenje zakonskih propisa iz oblasti komercijalnih poslova – pripravnik. Više podataka o Jeleni, Bojani, kao i ostalim uspešnim studentima našeg Odseka, možete pogledati OVDE.
Odsek za menadžment je ponosan na svoje najbolje studente i želi im puno uspeha u radu.
Takođe, Odsek je zahvalan kompaniji  RTB BOR grupa.

Studenti generacije Tehničkog fakulteta u Boru sa Odseka za menadžment

Od osnivanja Odseka za menadžement pa do danas,  svake godine su studenti generaciije Tehničkog fakulteta u Boru upravo studenti sa našeg Odseka. To je naravno velika čast ali i velika obaveza Odseka za menadžment. Ovakvi rezultati  nas obavezuju da nastavimo sa daljim uvećanjem kvaliteta nastave koji će  rezultovati time da naši studenti i dalje budu najbolji.

Ko su najbolji:

Tanja Randjelovic

Ranđelović Tanja – student generacije 2007
Fakultet upisala: 2003/04
Diplomirala: 28.09.2007
Prosečna ocena: 10.00

Vasic Jelena

Vasić Jelena – student generacije 2008
Fakultet upisala: 2003/04
Diplomirala: 17.12.2007
Prosečna ocena: 9.29

Petkovic Marija

Petković Marija – student generacije 2009
Fakultet upisala: 2004/05
Diplomirala: 01.04.2009
Prosečna ocena: 9.44

Stojiljkovic Marija

Stojiljković Marija – student generacije 2010
Fakultet upisala: 2004/05
Diplomirala: 15.09.2010
Prosečna ocena: 9.11

Veljkovic Adrijan

Veljković Adrijan – student generacije 2011
Fakultet upisao: 2006/07
Diplomirao: 23.12.2010
Prosečna ocena: 9.05

Milan Stojanovic

Stojanović Milan – student generacije 2012
Fakultet upisao: 2007/08
Diplomirao: 19.11.2011
Prosečna ocena: 9.73

Najbolji student do sada na studijskom programu – Tanja Ranđelović

Dana 26. 09. 2007. godine, na Odseku za menadžment, diplomirala je Tanja Ranđelović sa temom: “Uticaj sistema kvaliteta na performanse kompanije”. Nakon uspešne odbrane, dobila je konačnu ocenu 10.

Tanja Ranđelović je završila studije menadžmenta sa prosečnom ocenom 10.00, pre roka predviđenog za završetak studija. U toku studija Tanja je bila i dobitnik stipendije Udruženje univerzitetskih profesora i naučnika Srbije, kao prva među deset najboljih studenata 2007. godine

Ona je svojim rezultatom postala najbolji student u 50. godišnjoj istoriji Fakulteta u Boru.

Kolektiv Katedre za menadžment želi joj puno uspeha u životu i profesionalnoj karijeri.

Detalji sa odbrane:

Tanja Tanja Tanja dodela diplome