(15. oktobar, 2015) Case study radionica u okviru Internacionalne Resita mreže (Social Entrepreneurship and Marketing Cause)

U okviru Internacionalne Resita mreže, u periodu od 11. do 14. oktobra, organizovana je case study radionica u Ruse-u (Bugarska), tokom koje su nastavljene aktivnosti na formiranju različitih studija slučaja ovog puta na temu: Društvena odgovornost preduzetnika i kompanija. Pored učesnika iz Nemačke, Albanije, Makedonije, Bugarske, kao predstavnik odseka za Inženjerski menadžment Tehničkog fakulteta u Boru na ovom skupu je učestvovao i doc.dr Đorđe Nikolić.

 

Par detalja sa radionice:

1 2
3