(25. Februar, 2015) Prijava radova za Internacionalnu Majsku konferenciju

Internacionalna Majska Konferencije o Strategijskom Menadžmentu – IMKSM2015, biće organizovana po 11 put, u periodu 29 – 31. Maj 2015. godine, u Hotelu ALBO u Boru. Detalji o konferenciji su dostupni na zvaničnoj web strani konferencije: http://mksm.sjm06.com/.

Takođe, II obaveštenje sa svim neophodnim detaljima u vezi konferencije možete videti na sledećem linku.