(28. Mart, 2016) Poziv studentima da se uključe u Internacionalni projekat: „Environmental awareness as a universal European Value“

Projekat  „Environmental awareness as a universal European Value“ je prihvaćen za finansiranje od strane internacionalnog Visegrad fonda. U okviru projekta, predviđeno je učešće studenata i profesora iz Poljske, Mađarske, Češke, Slovačke i Srbije. Detalji o projektu su predstavljeni na: http://mksm.sjm06.com/round-table-2016-visegrad-fund-project/ . Sam projekat je namenjen studentima i učenicima srednjih škola. Tema projekta se odnosi na mišljenje  mladih o stanju životne sredine. S tim u vezi, molimo studente da se aktivno uključe u popunjavanje upitnika na sledećim linkovima:

 

Upitnik na engleskom jeziku je dostupan na:  https://docs.google.com/forms/d/1t1LSSuco8Yp7abvENqBJK9o_cX-Zhqnknw8PbnIIHDs/viewform?c=0&w=1

 

Za studente iz naše zemlje, obezbeđen je i prevod upitnika na srpski jezik, koji je dostupan na: https://docs.google.com/forms/d/1je1lo6gfe5PrLNZWN6zCs6AM1rNlbW6LD9Z_j_iTGq8/viewform

 

Pored toga, zainteresovani studenti koji žele da se uključe u aktivnosti okruglog stola, koji će biti posvećen problematici ekološkog menadžmenta, mogu da se jave Prof. dr Ivanu Mihajloviću na imihajlovic@tfbor.bg.ac.rs kako bi dobili dalje instrukcije za učešće na radionicama ovog tematskog okruglog stola.