(30. Maj, 2014) Uspešno održana 10. Internacionalna Majska Konferencija o Strategijskom Menadžmentu – IMKSM2014

Na ovogodišnjem skupu  prijavljeno je rekordnih 160 radova sa preko 260 učesnika. Zbog vanredne situacije u zemlji,  u trenutku održavanja konferencije,  uzrokovane poplavama,  broj učesnika je bio manji nego prošle godine, a na samoj konferenciji je izloženo preko 70 radova.

Zbornik izvoda radova konferencije je dostupan ovde

Par detalja sa konferencije:

5 2
1 4

 

U organizaciji Tehničkog Fakulteta u Boru i finansijske podrške Višegrad fonda, u okviru Internacionalne Majske Konferencije o Strategijskom Menadžmentu IMKSM2014, održan je Okrugli sto  sa temom  “Mogućnosti za razvoj mreže poslovnih klastera MSPa iz Srbije i Višegrad grupe (V4) zemlja.

Paralelno sa konferencijom je i ove godine organizovan  10. jubilarni Studentski Simpozijum o Strategijskom Menadžmentu, na kome su svoje radove prezentovali studenti iz naše zemlje i inostranstva.

Par detalja sa studentskog simpozijuma:

3 7
6 8

 

Opšte o konferenciji IMKSM:

Internacionalna Majska Konferencija o Strategijskom menadžmentu (MKSM) se tradicionalno održava svake godine krajem maja meseca i  predstavlja vodeću međunarodnu konferenciju iz oblasti strategijskog menadžmenta.

Odabrani radovi sa konferencije biće publikovani u časopisu: Serbian Journal of Management, nakon procesa recenzije.

Zbornici celih radova sa prethodnih konferencija su dostupni ovde