Saradnja sa Univerzitetom American College – Skoplje (Makedonija)

U periodu 10 – 15. Mart 2014., profesor Mihajlović je održao niz predavanja iz oblasti Operativnog menadžmenta (Operations Management) na ovom univerzitetu. Predavanja su bila namenjena studentima MBA – English Language Studies – School of Business Economics and Management – Univerziteta American College Skoplje.

Pored klasičnih predavanja, nastava se odvijala i kroz interaktivni rad u malim i velikim grupama, kao i kroz rešavanje praktičnih studija slučajeva zasnovanih na praksi Harvard Business School.

Više informacija je dostupno ovde.

 

Fotografija0028