Studenti volonteri odseka za menadžment

Na inicijativu grupe zainteresovanih studenata, na Odseku za menadžment je krajem 2017. godine, pokrenuta inicijativa „Studenti volonteri“. Inicijalnu grupu studenata volontera čine:

 1. Jelena Zdravković, student master studija,
 2. Dragana Dimitrijevskastudent master studija,
 3. Momir Popović, student IV godine osnovnih studija,
 4. Tanja Brjazović, student IV godine osnovnih studija,
 5. Dušan Bogdanović, student IV godine osnovnih studija,
 6. Maja Stanujkić, student IV godine osnovnih studija,
 7. Nikola Balašević, student IV godine osnovnih studija,
 8. Milena Abraševićstudent IV godine osnovnih studija,
 9. Dragan Vuković, student IV godine osnovnih studija,
 10. Jelena Kovačevićstudent II godine osnovnih studija,
 11. Aleksandra Radić, student I godine osnovnih studija,
 12. Milica Zlatkovićstudent I godine osnovnih studija.

Navedena grupa studenata je bila angažovana u organizaciji konferencije EMFM2017, kao i u pomoći oko pripreme za štampu i publikovanje časopisa Serbian Journal of Management. Pored toga, studenti su angažovani i u pripremi, promociji i organizaciji konferencije IMKSM2018.

Takođe, deo grupe studenata volontera planira i aktivno učešće u pomoći kod ostalih aktivnosti odseka. Više detalja je dostupno na sledećem LINKU.