(3. Jun, 2016) Uspešno održan XII Internacionalni Studentski Simpozijum o Strategijskom Menadžmentu

XII Internacionalni Studentski Simpozijum o Strategijskom Menadžmentu je ove godine doživeo ogroman uspeh. Pored studenata iz Srbije na ovom simpozijumu radove su izložili i studenti iz Rusije, Makedonije, Mađarske, Poljske, Češke i Slovačke. Ovaj simpozijum je opravdao svoj internacionalni karakter i po broju studenata i po različitosti zemalja iz koje su studenti dolazili da izlažu svoje radove gde je tendecija rasta nastavljena.

 

Par detalja sa simpozijuma: