Osnovne studije

Novi nastavni program osnovnih akademskih studija startuje školske 2014/2015.

UVOD

Studijski program osnovnih akademskih studija inženjerskog menadžmenta se realizuje na Tehničkom fakultetu u Boru od 2002. godine u okviru četvorogodišnjih akademskih studija. Ovaj studijski program  počeo je sa realizacijom pod nazivom Industrijski menadžment, nastao kao rezultat preuzimanja dobre prakse sa evropskih i USA univerziteta (European University of applied Science- Germany, Nottingham University- England, Purdue University– USA, MIT Sloan- USA i drugi). Naziv ovog studijskog programa je usklađen sa usvojenom listom stručnih, akademskih i naučnih naziva sa naznakom zvanja odgovarajućeg stepena studija, koje je usvojio Nacionalni savet za visoko obrazovanje Republike Srbije, kao studijski program pod nazivom Inženjerski menadžment u polju Tehničko-tehnoloških nauka i oblasti Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment sa nazivom diplome na osnovnim akademskim studijama diplomirani inženjer menadžmenta. Ovaj studijski program prvi put je akreditovan 2009. godine, i do danas je pretrpeo neznatne izmene koje se pre svega odnose na moduliranu nastavu.

Inženjerski menadžment je područje studija namenjeno studentima koji su zainteresovani da se u svojoj profesionalnoj karijeri bave poslovima: planiranja, organizovanja, vođenja, kadrovanja i kontrolisanja u delovima ili u kompanijama u celini u cilju unapređenja njihovih performansi.

Za razliku od drugih studijskih programa, studijski program inženjerskog menadžmenta pruža mogućnosti za sticanje potrebnih znanja za praktično angažovanje u globalnim kompanijama kojih je sve više i u privredi Srbije. Program daje sinergiju između ekonomskih, sociološko-pravnih, tehničkih, informatičkih i upravljačkih znanja sa aspekta funkcionisanja kompanije kao složenog sistema u kome je potrebno upravljati resursima (materijalnim, finansijskim, ljudskim …) u cilju ostvarenja kompanijskih ciljeva kroz stalna poboljšanja ostvarenih performansi. Stručnjaci ovog profila, kako pokazuje dosadašnja praksa, su vrlo pogodni za međunarodnu saradnju i kooperaciju, jer sarađuju sa kolegama iz sveta školovanim po vrlo sličnim programima u razvijenim zemljama EU i SAD-u.

Na osnovu desetogodišnjeg iskustva u realizaciji ovog programa od toga pet godina posle prve akreditacije može se izvesti nedosmisleni zaključak da su se diplomirani inženjeri sa ovog studijskog programa dobro snašli na tržištu rada Srbije, daleko iznad očekivanja autora ovog kurikuluma. Za deset godina realizacije nastave na ovom studijskom programu diplomiralo je ukupno 567 studenata (do 30.08.2013.god) od toga vrlo brzo se zaposlilo preko 95% diplomiranih što na najbolji način potvrđuje društvenu opravdanost njegovog postojanja. Sigurno je, da sa ovim rezultatom ovaj studijski program  spada u grupu najefektivnijih u srpskom obrazovnom prostoru.

U aktuelnom akreditacionom procesu kurikulum je osavremenjen po ugledu na najbolju praksu tako da je program proširen sa novim modulom, pored postojećeg poslovnog menadžmenta koji je ostvario nesumnjivo zavidan rezultat. Od novog modula u završnom semestru – Informatički menadžment, se očekuje u narednom periodu novi impuls razvoju ovog studijskog programa na osnovnim akademskim studijama.

Strana 1 od 1212345...10...Poslednja »