(17 i 18. maj, 2017) Aktivnosti u okviru Internacionalne nedelje Odseka za Inženjerski menadžement

U sklopu aktivnosti, koje Odsek za Inženjerski menadžment realizuje u Internacionalnoj nedelji , profesori Jyrki  Kangas i Teppo Hujala sa Univerziteta Istočna Finska  http://www.uef.fi/en/etusivu , održali su predavanja za studente Odseka za menadžment u okviru ERASMUS + programa mobilnosti.

17. maja 2017. godine profesor Teppo Hujala održao je predavanje na dodiplomskom nivou studija, na temu “Racionalno učešće u upravljanju životnom sredinom” (“Participation rationales in environmental management”). Predavanje je održano na predmetu Ekološki menadžment, koji slušaju studenti četvrte godine Odseka za menadžment.

 

Takođe, 17. maja 2017., profesori Jyrki  Kangas i Teppo Hujala su u okviru panel diskusije sa studentima master studija, razgovarali na temu primena kvantitativnih metoda u obradi istraživačkih rezultata, prilikom izrade diplomskih – master radova. Ova panel diskusija je organizovana u okviru predmeta Teorijske osnove za izradu master rada.

18. maja 2017. godine profesor Jyrki  Kangas održao je predavanje ”Iskustva u korišćenju metoda VKDO u upravljanju državnim zemljištem u Finskoj” ( “Experiences of the use of MCDA methods in management of State-owned lands in Finland”), u okviru predmeta Operaciona istraživanja II. Ovaj predmet slušaju studenti treće godine Odseka za menadžment.