(17. Oktobar, 2019) Profesori Odseka za inženjerski menadžment učestvovali na ICES19 međunarodnoj radionici organizovanoj na Fakultetu Organizacionih nauka u Beogradu

Ove godine je radionica ICES (Međunarodna saradnja za obrazovanje o standardizaciji) organizovana u Srbiji i to na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu dana 10. oktobra 2019. godine. U nastavku radionice takođe je održan i WCS akademski dan organizovan od strane međunarodnih organizacija IEC, ISO i ITU.  Glavni cilj ovih aktivnosti je promocija dijaloga između univerziteta i institucija koje definišu međunarodne standarde radi podizanja svesti, kao i podsticanja saradnje i zajedničkih inicijativa.

Skup je otvorio dr Nenad Popović, ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj u Vladi Srbije, a zatim su se prisutnima obratili predstavnici sa Fakulteta organizacionih nauka  prof. dr Sanja Marinković, prodekan za međunarodnu saradnju, dr Jovan Filipović, šef katedre za menadžment kvaliteta i standardizaciju kao i dr Ivana Mijatović, predsednica ICES organizacije. Na ICES radionici je učestvovao veliki broj inostranih stručnjaka iz oblasti standardizacije na čelu sa predsednikom ISO organizacije Džonom Walterom.

U radu skupa su takođe učestvovali i predstavnici Odseka za inženjerski menadžment  dr Isidora Milošević, van. profesor, dr Predrag Đorđević, van. profesor i doc. dr Sanela Arsić. Cilj posete je bio proširivanje saradnje sa domaćim i međunarodnim stručnjacima iz oblasti standardizacije kao i donošenje odluke o formiranju akademske mreže u okviru koje će se organizovati zajedničke aktivnosti na širenju svesti o ekonomskim, socijalnim i ekološkim koristima koje donosi implementacija međunarodnih standarda.