(28. Maj, 2018) Uspešno održana 14. Internacionalna Majska Konferencija o Strategijskom Menadžmentu – IMCSM18

U periodu od 25. do 27. maja 2018. godine uspešno je održana XIV Internacionalna Majska Konferencija o Strategijskom Menadžmentu – IMCSM18. Konferencija, koja je ove godine održana u hotelu Jezero u Boru, je tradicionalno organizovana od strane Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, Univerziteta u Beogradu.

Ove godine je nastavljen pozitivan trend kada je u pitanju broj prijavljeni autora i njihovih radova. Pored velikog broja autora i gostiju iz Srbije koji su učestvovali na konferenciji, više od dve trećine njih je bilo iz inostranstva i to iz ukupno 24 zemalja. Plenarni predavači ove godine bili su prof. Hesam Dehghani iz Irana, prof. Lela Ristić iz Srbije, prof. Petra Grošelj iz Slovenije i doc. Aleksandra Fedajev sa Tehničkog fakulteta u Boru.

 

Par detalja sa konferencije:

 

I ove godine je, u okviru IMCSM18 konferencije, organizovan četrnaesti po redu Internacionalni Studentski Simpozijum o Strategijskom Menadžmentu na kome je prijavljeno 20 radova studenta iz Rusije, Rumunije, Bugarske i Srbije. Studenti Tehničkog fakulteta u Boru, kao i njihove kolege iz inostranstva, pokazali su zavidan nivo razumevanja tematike koju su prezentovali, a pogotovu odličnu sposobnost izlaganja tih ideja prisutnima u publici.

 

Par detalja sa studentskog simpozijuma:

 

Poslednjeg dana IMCSM18 konferencije, u nedelju 27.06.2018. godine, Odsek za Menadžment je u saradnji sa Društvom mladih istraživača Bora organizovao okrugli sto na temu „Učešće javnosti u donošenju odluka o životnoj sredini – studija uticaja i strateška studija uticaja“. Na ovom okruglom stolu stručni konsultant Društva mladih istraživača Bora Toplica Marjanović je učesnicima okruglog stola izneo svoja iskustva u donošenju i implementaciji strateških studija uticaja na životnu sredinu. Nakon toga je usledila diskusija gde su predstavnici raznih lokalnih institucija imali prilike da razmene svoja iskustava i dobiju odgovore na pitanja koja se tiču razmatrane tematike.

 

Par detalja sa okruglog stola:

Istog dana u okviru konferencije organizovana je radionica i takmičenje za finaliste konkursa za izbor najbolje projektne ideje učenika srednjih škola i studenata, iz oblasti socijalnog preduzetništva, ekološkog menadžmenta i primene IKT-a u preduzetništvu. Više o ovim aktivnostima možete pročitati ovde.

Ove godine studenti volonteri sa našeg odseka su po prvi put učestvovali u aktivnostima u okviru IMCSM18 konferencije i svojim velikim zalaganjem doprineli uspešnoj organizaciji konferencije.