(31. Oktobar, 2019) Priključenje COST akciji CA16121 – – From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy

Članovi Odseka za inženjerski menadžment dr Aleksandra Fedajev, dr Marija Panić i dr Sanela Arsić su se, zajedno sa kolegama sa Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, priključili COST akciji CA16121 – From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy (https://www.cost.eu/actions/CA16121/#tabs|Name:parties). Cilj ove akcije je da se razvije Evropska mreža stejkholdera (uključujući akademiju, privredu, kreatore ekonomske politike i društvenu zajednicu), koja će biti usmerena na razvoj modela i platformi kolaborativne ekonomije i na analizu socijalnih i tehnoloških implikacija implementacije koncepta kolaborativne ekonomije kroz primenu praktičnog pristupa. Akcija je pokrenuta 24.03.2017. godine I trajaće do 23.03.2021. godine, a uključuje timove iz 37 zemalja. Učešće članova Odseka za inženjerski menadžment će doprineti primeni multidisciplinarnog pristupa istraživanju na ovoj akciji. Pored toga, to je dobra prilika da Odsek za inženjerski menadžment proširi mrežu partnerskih institucija u Evropi. Više o ovoj COST akciji je dostupno na sajtu akcije: http://sharingandcaring.eu/